آرشیو شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، شماره ۷۸۴۰
اخبار داخلی
۳

در تدارک لشکر انقلاب مخملین

حسن جعفری

یکی از روزنامه های عصر با اختصاص دادن یک صفحه کامل از یکی صفحات بزرگ خود با تمجید از سیدحسین نصر از افتتاح کتابخانه ای در انجمن حکمت و فلسفه به نام وی خبر می دهد.

یک هفته بعد به معرفی یکی از آثار سیدحسین نصر باز هم در همان صفحه پرداخته می شود و سپس یک روزنامه که از بیت المال ارتزاق می کند ویژه نامه ای 16 صفحه ای در مدح او منتشر می کند... و نام سید حسین نصر وارد وادی مطبوعات داخل کشور می گردد، نشریات محلی در استان ها مقالات نصر را چاپ می کنند و...

سیدحسین نصر در دوران جوانی از اعضای سازمان پرورش افکار بود که تشکیلاتی شبیه باشگاه های فراماسونری لاینز یا روتاری بود و در بزرگسالی از مرتطبین فرح پهلوی و دفتر وی می گردد، او با حضور در گروه اندیشمندان به تبیین ایدئولوژیک انقلاب سفید شاه می پردازد.

سیدحسین نصر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور خارج شده و در آمریکا سکنی می گزیند و در آنجا به همراهی یار شاطر به نوشتن ایرانیکا می پردازد، وی سپس وارد گروه مولفین مجله بنیاد مطالعات ایران متعلق به مهناز افخمی و اشرف پهلوی می شود و...

در هفته گذشته کتابی با نام در جست وجوی امر قدسی ها گفتگویی مابین رامین جهانبگلو و سیدحسین نصر از سوی نشر نی وارد بازار کتاب می گردد که گفته می شود دارای اشتباهات چاپی بسیار است و با عجله چاپ شده است.

رامین جهانبگلو اکنون به اتهام تدارک انقلاب مخملین در کشور در بازداشت به سر می برد. انقلاب های مخملین، کودتاهای نوینی هستند که توسط جوانان فریب خورده و هزینه های مالی بسیار اخیرا در کشورهای بلوک شرق سابق برای تغییر حاکمیت های غیرهمسو با منافع غرب اعمال شده اند و در اغلب موارد موفق عمل کرده بودند. به نظر می رسد شاخه انقلاب مخملین ایران با مطرح ساختن سید حسین نصر درصدد تامین شاخه های به اصطلاح نیروهای فرهنگی حرکت خود باشد بخصوص که اخیرا عناصر فرهنگی بسیاری در زمینه های موسیقی، نقاشی و حتی کاریکاتور نیز از غرب وارد کشور شده اند.

ارمنی مشهور]لوریس چکناواریان [اعضای موثر دفتر پهلوی همچون در کار موسیقی، پرویز تناولی مجسمه و آفتابه سازی که مشهورترین کارش ساختن آفتابه در ضریح بود که حتی مجله فردوسی مامور اشاعه مدرنیسم نیز آنرا تاب نیاورده و با نام نمایشگاهی از شارلاتانیزم از آن نام برد، کامبیز د. کاریکاتوریست مشهور تیم شاپور که اخیرا کتاب هایش منتشر می شود و با حمایت سفارت های خارجی نمایشگاه برپا می دارد و آیدین آغداشلو از عناصر دفتر فرح که بورس سفر مطالعاتی اش به فرانسه اخیرا باطل گردید، هر روز در روزنامه های دولتی مطرح می گردند و در نهایت نادر مشایخی که به صورت مرموز رهبر ارکستر سمفونیک تهران شده است که هر روز اخبار کنسرت آتی این ارکستر به رهبری وی در آلمان از سوی رادیو آمریکا و رادیو فردا پیگیری و حمایت می شود. این برای چندمین بار است که عناصر پشت پرده رهبری مهمترین ارکستر ملی را از خارج کشور انتخاب می کنند.

با وجود این همه بازی های رنگارنگ و شکست فصاحت بار انقلاب نارنجی در اوکراین و ناموفق بودن انقلاب مخملین در جمهوری های آذربایجان و بلاروس، به نظر می رسد آرزویی بیش برای عوامل این کودتا در این منطقه باقی نخواهد ماند اما این دلیلی برای غافل ماندن و به خواب رفتن مسئولین امر و سکوت آنان نمی شود.