آرشیو سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸۶، شماره ۶۲۵۳
دانشگاه
۱۹

نقش نشریات دانشگاهی در جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

جواد وندنوروز

1- الف- جامعه پذیری سیاسی چیست؟

بحث جامعه پذیری سیاسی یکی از مباحث جدید ومتداول در دانش سیاست است وپیدایش آن رامی توان به سال های بعد از جنگ جهانی دوم نسبت داد. درتعریف جامعه پذیری سیاسی، دانشمندان علم سیاست، تعاریف مختلفی را عرضه نموده اند. این اصطلاح یکی از اصطلاحات مهم در علوم سیاسی و اجتماعی است که درحال حاضر استفاده از آن به عنوان یک نظریه رفتاری کاربرد فراوانی دارد. اصطلاح جامعه پذیری سیاسی معادل عبارت)political socialization(در زبان انگلیسی است که برخی آن را “فرهنگ پذیری سیاسی” و بعضی دیگر “جامعه پذیری سیاسی “نیز ترجمه کرده اند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 990,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 60 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.