آرشیو دو‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۶، شماره ۳۷۸۴
فرهنگ و هنر
۱۷

پنجره ای به مجموعه داستان «لالایی لیلی» حسن بنی عامری: هزارتوهای نامریی

یزدان مهر

* یک

«سری از برجک تانک بیرون می آید، نگاه به من می کند و می گوید: کجا سوسنگرد این طرف است.

پاهام خسته اند. قدم هام آهسته اند. فقط می گویم: شما بروید. بچه ها منتظرتان هستند.

و انگشتم طرف آتش را نشانش می دهد. صدای گریه زنها و بچه ها نمی گذارد بفهمم چی می گوید. فقط از لحن صداش می فهمم غرولند کرده. چیزهایی هم از غیرت و فرار می گوید و هواپیمایی می آید از روی جاده می گذرد. جاده تا انتها پر است از ماشین و تانک و زرهپوش. کاغذ پیغام را از جیبم

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.