آرشیو دو‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰، شماره ۴۹۱۶
محیط زیست
۱۳

20 شهریور به عنوان «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» شناخته شد

جمعی از سازمان های مردمی فعال در زمینه محیط زیست و حقوق حیوانات، طی بیانیه ای روز 20 شهریور را به عنوان «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» اعلام کردند.

به گزارش سبزپرس، پس از انتشار فیلم کشتار سه خرس در استان اصفهان، جمعی از تشکل های مردمی فعال در زمینه محیط زیست و حقوق حیوانات با انتشار بیانیه ای، روز 20شهریورماه را که نخستین روز انتشار این فیلم در رسانه های ایران بود را روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کردند. این تشکل ها، با بیان اینکه اعتراضات مردمی پس از انتشار فیلم کشتار خرس ها در تاریخ ایران بی سابقه بود در بیانیه خود آورده اند: «حیوان آزاری و نامهربانی با حیوانات رخدادی نادر نیست اما گاه برخی رخدادها جریان ساز می شود و می تواند برای همیشه در ذهن انسان های با وجدان جای بگیرد.» این بیانیه می افزاید: «ما گروه های فعال حقوق حیوانات و محیط زیست، سازمان ها و گروه های زیست محیطی و فرهنگی به همراه شخصیت های حقیقی این عرصه خواستاریم که فاجعه مرگ خرس ها برای همیشه در تاریخ ایران ثبت و ضبط شود.» این تشکل ها در بیانیه خود نوشته اند: «بدین وسیله روز 20شهریورماه را «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» می نامیم. 20شهریورماه 1390 روزی است که مرگ خرس ها برای بار نخست از رسانه ها منتشر شد و باعث ایجاد خشم عمومی و موج گسترده انزجار مردمی از این فاجعه دردناک گشت.»