آرشیو پنج‌شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰، شماره ۱۴۴۱
ورزش
۸

سربازهای عنوان دار قهرمان شدند

در شهریور سال 1325، دکتر عباس اکرامی، کارمند وزارت فرهنگ در کلاس فوتبال دانشگاه بیرمنگام انگلستان شرکت کرده و براساس نوشته روزنامه ایران ما در شماره 617 سال چهارم به روز 11 شهریور 1325 اصول فوتبال را آموخت. در مهر ماه سال 25 به پیشنهاد دکتر کشاورز، وزیر فرهنگ انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران منحل شد و دکتر شایگان رییس انجمن تربیت بدنی ایران شد. در آبان سال 1325، مقررات مسابقات فوتبال دسته های آزاد تهران در سال 26- 25 تصویب شد. اعلام شد که تیم های شرکت کننده در مسابقات باید طبق شرایط زیر معرفی و ثبت نام کنند: 1- هر تیم باید حداکثر 18 نفر باشد که حداقل 17ساله و از اتباع ایران باشند. دانش آموزان و مربیان ورزش حق بازی ندارند اما ورزشکاران ورزش پیشه و دانشجویان مدارس عالی و دانشکده ها را می توان معرفی کرد. 2- اساس هر تیم ضمن درخواست شرکت با قید نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد با قید روز، شماره شناسنامه و محل دور، نام باشگاه، شغل و نشانی بازیکن با سه قطعه عکس 4×6. 3- شرکت کنندگان در تیم باشگاه تا دو سال حق تغییر باشگاه را ندارند. 4- مسابقات از روز پنجشنبه 30 آبان و جمعه اول آذر 1325 شروع می شود. قرعه کشی در روز سه شنبه 28 آبان ساعت 5:30 بعدازظهر انجام می شود.

مسابقات فوتبال دسته های آزاد تهران در سال 1325 با شرکت 9 تیم در دسته اول و 12 تیم در دسته دوم زیر نظر انجمن ملی تربیت بدنی انجام شد. مسابقه های دسته دوم از روز پنجشنبه 30 آبان و مسابقه های دسته اول از روز جمعه اول آذر در ورزشگاه امجدیه آغاز شد.

دسته (گروه) الف: عقاب، شاهین، بانک ملی، میهن پرور، سرباز، دارایی، سرباز جوان، شرق، دوچرخه سواران.

دسته ب: فاتح، پیروز، نادر جوان، پست و تلگراف، غرب سیروس، اردون، دماوند، روئین تن، رعد، جوانان، تهرانجوان

مسابقه نهایی فوتبال دسته های آزاد تهران در روز جمعه چهار بهمن 1325 بین دو تیم سرباز و دوچرخه سواران انجام شد. تیم سرباز اول شد. دوچرخه سواران دوم و شاهین سوم شدند. اعضای تیم سرباز که در مسابقات این فصل قهرمان شدند عبارتند از:

1- سرهنگ مصطفی بهارمست/ پدر اسفندیار بهارمست / 2- امیر خلیلی / 3- محمد خاتم/ بعدها فرمانده نیروی هوایی شد و در سال 54 درگذشت. / 4- حسین سرودی/ در سال های 40 و 46 رییس فدراسیون فوتبال شد./ 5- حسن کردستانی/ 6- خلیل محسنی/ 7- مصطفی مکری/ در سال های 38 و 46 رییس فدراسیون شد/ 8- محمد اشرفی/ 9- حسین رازی/ 10- فتح الله مین باشیان/ فرمانده نیروی زمینی ارتش شد/ 11- خسرو اهری/ 12- محمد خسروپنا