آرشیو شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، شماره ۲۹۳۹
جامعه
۱۲

نحوه توزیع حواله ارز دانشجویی تغییر کرد

مدیرکل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم از تغییر در نحوه توزیع حواله های ارزی به دانشجویان خبر داد. احمد غلامی با بیان اینکه حواله های ارزی که برای 29 فروردین ماه تایید شده اند، در همه شهرها به جز تهران از طریق اداره های کل پست توزیع می شوند، گفت: توزیع حواله های ارزی در شهرستان ها دیگر از طریق موسسات اعزام دانشجو انجام نمی گیرد. وی درباره دلیل تغییر این روند اظهار کرد: دستگاه های نظارتی به سازمان دانشجویان معترض شدند که قرارداد باید با جایی باشد که متخصص این کار هستند، بر این اساس ما نیز به سازمان دانشجویان اعلام کردیم که برای ما فرقی نمی کند. مدیرکل بورس دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: از سری بعدی توزیع حواله های ارزی در تهران نیز از طریق مراکز پستی انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، نام و آدرس مراکز توزیع کننده نامه های ارزی در هر استان در سامانه اداره کل بورس وزارت علوم آمده است.