آرشیو چهار‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳، شماره ۲۱۰۰۴
شهرستان ها
۷

کاهش تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال 92

هم اکنون تراز دریاچه ارومیه، در مقایسه با سال 92 حدود 2 سانتیمتر کاهش پیدا کرده است.

تبریز - خبرنگار کیهان:«مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی حفاظت محیط زیست» در «هم اندیشی تشکل های زیست محیطی مردم نهادهای آذربایجان شرقی» افزود: ما با خشکسالی مدیریتی روبه رو هستیم و از سویی متاسفانه تمام برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه، بر محور کشاورزی است.

محمد درویش گفت: زمین های کشاورزی از 320 هزار هکتار به 620 هزار هکتار رسیده است.

درویش از واگذاری اختیارات صدور کارت همیار محیط زیست به تشکل های زیست محیطی و امضای تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و محیط زیست خبر داد و یادآور شد: طبق این تفاهمنامه 56 هزار معلم کشور بعنوان «تسهیل گران محیط زیست» آموزش می بینند تا به 12 میلیون دانش آموز کشور سواد و اطلاعات زیست محیطی ارائه دهند.