آرشیو یک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴، شماره ۳۳۶۴
جامعه
۱۳

خبر کوتاه

400 هزار دانش آموز در مناطق محروم مشکل تغذیه دارند

ایلنا| تقی یزدان پناه، مدیرکل امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری آموزش و پرورش اعلام کرد: تعداد دانش آموزان مراکز شبانه روزی در مناطق عشایر و محروم و غیربرخوردار حدود 400 هزار نفر است و پیشنهاد ما این بوده که بین این تعداد، سبد کالاتوزیع شود، همان سبد کالایی که هر چند ماه یک بار وزارت کار به خانواده های منطقه محروم می دهد و شامل کالاهای برنج، مرغ و... است، در مدارس شبانه روزی هم توزیع خواهد شد.

وضعیت نگران کننده محیط زیست کشور حاصل غلبه تفکر مدیریت سازه ای است

ایسنا| محمد درویش، مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص وضعیت نگران کننده محیط زیست و نوع مدیریت سازه ای گفت: مدیران آب باید اعتراف کنند اگر روزی سدسازان را به عنوان سرداران سازندگی اعلام می کردند، یک اشتباه راهبردی بوده است، شرایطی که در کشور وجود دارد حاصل غلبه تفکر مدیریت سازه ای است که وضعیت بسیار نگران کننده ای را برای محیط زیست کشور رقم زده است.