آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۱
صفحه اول
۱

سلام ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021

پیامک: 3000451213

■ کیفیت پایین ساخت خانه های مسکن مهر شهرک ابریشم/ عباس امیراحمدی: ساکن مسکن مهر شهرک ابریشم شرکت مارگون هستم. این شرکت قبل از تحویل خانه از همه متقاضیان امضای محضری مبنی بر اینکه بعد از تحویل خانه حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را نداریم، اخذ کرده است. اکنون در خانه نوساز که در آن ساکن هستیم از تمام لوله های آن نشتی آب وجود دارد که باعث خسارت به طبقه پایین ما شده است. به شرکت هم که اعتراض می کنیم هیچگونه اقدام و پاسخی در این خصوص انجام نداده اند. از مسئولان درخواست رسیدگی در این خصوص را داریم.

گرانفروشی نانوایان/ یک شهروند: در رسانه ها خواندم که تعیین تکلیف برنامه نانوایان درخصوص نرخ نان تا 2 ماه دیگر اعلام خواهد شد ولی اکثر نانوایان سطح شهر از چند روز قبل اقدام به افزایش نرخ نان کرده اند. از مسئولان درخواست نظارت بیشتر در این خصوص داریم.

مشکلات دادسرای خیابان جیحون برای اهالی/ آقای منوچهری: دادسرایی در این منطقه وجود دارد که اکثر مجرمان را با سر و صورت خونی و دستبند و پابند جهت انجام روند رسیدگی به اینجا می آورند، که چهره خوبی برای ساکنان و بچه های این محل نیست. خواهشمندیم این موضوع بررسی و راه حلی برای آن اندیشیده شود.

طرح کنترل آلودگی هوا و خاموشی چراغ های اتوبان صدر/آقای رضایی: طرح کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) باعث آلوده تر شدن هوا شده است. همچنین چراغ های بزرگراه صدر اکثرا خاموش است و هیچ کنترل و نظارتی بر آن اعمال نمی شود.