آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۰
بورس
۱۰
یادداشت

نگاهی به انتخابات جامعه حسابداران رسمی

نظام الدین ملک آرایی

جامعه حسابداران رسمی به منظور ارتقای سلامت مالی کشور، کاهش تصدی گری و بار دولت در اداره امور جامعه و تقویت فرآیند تهیه و عرضه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد در کشور، به موجب قانون مصوب 1372 تشکیل شد. قانون گذار، در تبصره های 2 و 5 این قانون، برای جامعه حسابداران رسمی هویت غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است. اما، قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی، در فرآیند تنظیم اسناد فرودست، به ویژه اساسنامه، نتوانست از آسیب های ناشی از گرایش های دولتی مصون بماند و به تدریج از روح قانون فاصله گرفت و هدف های مندرج در قانون تشکیل آن، کمرنگ شد.

 زیرا، اولین شرط تنظیم اساسنامه، توجه به همخوانی آن با قانون مربوط است، که به نظر می رسد این شرط از روز اول تا کنون، احراز نشده است. از آنجاکه، اساسنامه بارها اصلاح، و نکاتی به متن آن اضافه یا از آن حذف شده که در مواردی با موازین حرفه ای و دیدگاه های جامعه حسابداران رسمی سازگار نبوده است. بنابراین، مهم ترین اولویت و اقدام برای شورای عالی دوره هفتم، بازنویسی اساسنامه برپایه قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی است. هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ششم شهریورماه برگزار می شود. حداقل انتظاراتی که از جامعه حسابداران رسمی، اعضا و داوطلبان عضویت در شورای عالی وجود دارد به اختصار به شرح زیراست:

  جامعه حسابداران رسمی

 مهم ترین موضوع در انتخابات جامعه حسابداران رسمی، برگزاری سالم و منطبق با قانون است. جامعه حسابداران رسمی وظیفه دارد که فرصتی برابر در اختیار کاندیداها قرار دهد تا بتوانند اهداف و رئوس برنامه های خود را برای آگاهی سایر اعضا در سایت جامعه قرار دهند به طوری که امکان پی جویی و نقد آن به وسیله خود منتخبان و اعضای جامعه در آینده نیز فراهم باشد.

  اعضای جامعه

 انتخابات شورای عالی از معدود فرصت هایی است که اعضای جامعه می توانند در سرنوشت خود نقش داشته باشند. انتخاب اشخاص واجدشرایط برای عضویت در شورای عالی مهم ترین عامل در ارتقای جایگاه جامعه و ضامن بقای آن است. زیرا، شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیاراتی چون سیاست گذاری، انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه را به عهده دارد. حسابداران رسمی مسوولیت دارند اولا، با توجه به محدودیتی که در تعداد داوطلبان برای عضویت در شورای عالی وجود دارد همکارانی را انتخاب کنند که علاوه بر داشتن ویژگی های عمومی، نسبت به مسائل جوامع حرفه ای اشراف کلی داشته باشند.  ثانیا، از بداخلاقی انتخاباتی و رده بندهای دسته ای و گروهی و برخورد شطرنجی و اعمال راهکارهای صنفی و صف بندی های کاذب به بهانه رعایت مصالح گروهی که در نهایت در شان و منزلت یک نهاد حرفه ای نیست، پرهیز کنند.

  داوطلبان عضویت در شورای عالی

 مشارکت اعضای جامعه در انتخابات، مسوولیت خطیری را بر دوش اعضای منتخب می گذارد. حفظ این انسجام و پاسخ به این اعتماد، وظیفه اصلی منتخبان شورای عالی جامعه است. افرادی که قصد عضو شدن در شورای عالی را دارند باید مشخص کنند که با چه هدفی برای عضویت در شورای عالی جامعه داوطلب شده اند و در مورد مسائل گوناگون نظام سلامت مالی کشور، برنامه و به طور کلی، بیان دیدگاه داشته باشند و بتوانند برای ارتقا و حل مشکلات جامعه حسابداران رسمی، راه حل ارائه و از حقوق و منافع مادی و حرفه ای اعضای جامعه نیز دفاع کنند.

همچنین، جرات و شجاعت صیانت از هویت جامعه حسابداران رسمی که دارای ماهیت مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است را داشته باشند تا اعضا بتوانند آگاهانه تر رای دهند. مشارکت اعضا در انتخابات پیام دیگری نیز برای دستگاه های دولتی دارد که با توجه به الزامات اجرای اصل 44 قانون اساسی و شناخت بیشتر از امکانات و ظرفیت های جامعه حسابداران رسمی، از رفتارهای بخشی نگر پرهیز کنند و به جای تقابل های بی حاصل، با ایجاد بسترسازی مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از هم افزایی حاصل از آن، اوضاع مالی کشور را سامان دهند.