آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

فراموشکار!

گفت: آقای سریع القلم که نقش پررنگی در دفاع از برجام داشت و بی وقفه از دستاوردهای آن دفاع می کرد گفته است؛ آمریکاشناسان می دانستند که پایه های برجام، سست و شکننده است!

گفتم: ولی ایشان که خودش را آمریکاشناس جا می زد و به صدا و سیما اعتراض می کرد که چرا درباره اعتماد به آمریکا از مردم نظرسنجی کرده است و با اهانت به مردم می گفت نباید در این باره از لبوفروش و راننده تاکسی نظرسنجی کرد! حالا چی شده که؟!

گفت: خب، حالا که فاجعه برجام برملا شده، دنده عقب گرفته است! و آنهمه تعریف و تمجیدش از برجام را فراموش کرده است!

گفتم: یارو به دکتر گفت؛ مدتی است به بیماری فراموشی مبتلا شده ام. دکتر پرسید؛ از کی به این بیماری مبتلا شده اید؟ طرف با تعجب گفت؛ کدوم بیماری؟!