آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

آیت الله حق شناس (ره): مبادا خداوند تو را در جایی که امر کرده است نبیند و آن جا که مورد نهی بوده است ببیند.