آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
شهرستان ها
۷

اعتراض نایب رئیس اتاق اصناف کشور به قوانین بازدارنده مالیاتی

نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: اصناف و به طور کلی بخش خصوصی از قوانین بازدارنده مالیاتی به شدت آسیب دیده اند.

جلال الدین محمد شکریه اصلاح قوانین بازدارنده مالیاتی در شرایط فعلی را امری ضروری دانست و اظهار داشت: برخی از قوانین مالیاتی به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد همانند یک اهرم بازدارنده عمل می کنند به طوری که بخش خصوصی به ویژه اصناف از این موضوع به شدت آسیب دیده اند.

وی ابراز داشت: مشکل اصناف کشور عدم بهره وری و عدم استفاده مطلوب و به جا از ظرفیت موجود در آنها است زیرا در فرآیند تنظیم برنامه های توسعه، دولت نگاه مناسب و خوبی به بخش خصوصی نداشته و آنها را مشارکت نمی دهد.

وی از وجود یک ششم سرمایه کشور در دست اصناف و واحدهای صنفی سخن گفت و با بیان اینکه باید از این ظرفیت و توانمندی برای توسعه و اعتلای اقتصاد کشور بیشتر استفاده شود افزود: بهترین اقدامی که قوای مقننه و مجریه می توانند برای اصناف انجام دهند تدوین قوانین تسهیل کننده و پرهیز از تصویب قوانین بازدارنده است.

نایب رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه در شرایط حاضر اقتصادی اگر اصناف بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند هنر کرده اند اظهار داشت: ایجاد همبستگی صنوف با صنایع بزرگ و متوسط امری ضروری به نظر می رسد که انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام آن اقدام کرده و برنامه مربوط به آن تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه به صنایع کوچک، نگاه به صنایع سنگین و بزرگ و نگاه به اختلاطی از این دو حوزه مسیر درست فعالیت های اقتصادی به سمت توسعه را روشن می کند اما در حال حاضر هیچ شیوه نامه ای در این رابطه وجود ندارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور تدوین قوانین جدید و جلوگیری از تدوین قوانین و دستورالعمل های ضدتولید و ضداشتغال را امری ضروری دانست و عنوان کرد: مشکلات و معضلات بخش خصوصی و اصناف کشور مشکلی ملی است و استانی نیست بنابراین باید دستگاه های ذی ربط در سطوح کلان برای رفع آن مشارکت کنند.