آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

خبرگزاری ایرنا با انتشار مجموعه عکس تصویری روایت کرد: «وسعت دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک هزار و 104 کیلومترمربع افزایش دارد و تراز آن نیز طبق آخرین پایش به یک هزار و 271 متر و 28 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته یک متر و 2 سانتی متر افزایش را نشان می دهد». عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.