آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
اقتصاد
۵
خبر

حذف قبوض آب از سال آینده

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از آغاز حذف قبوض آب از سال آینده خبر داد و گفت: شرایط ایدئال ما خوداظهاری مردم است. این طرح نیز در یکی از شهرهای خراسان اجرا شده و بازخورد خوبی داشته است. درواقع می خواهیم مردم کنتور خود را بخوانند و اعلام کنند و مامورین آب سالی یک بار به منازل مردم مراجعه کنند. مشترکانی که کنترل مشترک دارند، باید هزینه آب را بین یکدیگر تقسیم کنند اما به طورکلی اطلاعات واحد در نظر گرفته می شود. به گزارش ایسنا، قاسم تقی زاده خامسی در ادامه با بیان اینکه 320 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، اظهار کرد: اگر همین روند وزارت نیرو برای بستن چاه های غیرمجاز ادامه داشته باشد، این چاه ها تا 20 سال آینده بسته نخواهد شد؛ به همین دلیل اقدام جدیدی که در این راستا آغاز شده این است که میزان برداشت چاه های غیرمجاز بررسی شود. به طورکلی برداشت  120 هزار چاه از 320 هزار چاه غیرمجاز زیر 20 متر است که از نظر ما آب سطحی محسوب می شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه با بیان اینکه قرار است 228 میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان، 60 میلیون مترمکعب به خراسان شمالی و 110 میلیون مترمکعب به خراسان رضوی منتقل شود، گفت: البته آبی که از دریا برداشته می شود، سه برابر این مقدار است؛ در این راستا کنسرسیومی در استان ها تشکیل شده و قرار است بخش خصوصی آب را برای صنعت منتقل کنند. البته وزارت نیرو در حال حاضر خرید تضمینی ندارد و اگر نیاز داشته باشد، این خرید را انجام می دهد. او ادامه داد: قبلا آب دریا به یزد تخصیص داده شده و امور مربوط به انتقال به استان کرمان نیز در  حال انجام است؛ به طور کلی مطالعه برای انتقال آب دریا به 17 استان در حال انجام است.