آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۴
ورزشی
۹

برنامه بازی های ایران در مقدماتی جام جهانی 2022- گروه C

پنجشنبه 18 مهر 1398

ایران...کامبوج(ساعت17:00)

سهشنبه 23 مهر 1398

بحرین...ایران(ساعت20:00)

پنجشنبه 23 آبان 1398

عراق...ایران(ساعت14:30)

پنجشنبه 7 فروردین 1399

ایران...هنگ کنگ(ساعت 14:30)

سهشنبه 12 فروردین 1399

کامبوج...ایران(ساعت14:30)

پنجشنبه 15 خرداد 1399

ایران...بحرین(ساعت14:30)

سهشنبه 20 خرداد 1399

ایران...عراق(ساعت14:30)