آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶
گزارش کپسولی

دولت بیدار رادیو فرهنگ

راحله آجودانی

 حافظ شاعری است که کمتر خانواده ای دیوان اشعارش را روی طاقچه کنار گلدان شمعدانی و قرآن ندارد. هرکس به ظن خود یار او می شود و گهگاهی فالی می گیرد تا حال دلش خوش شود. شرح اشعار حافظ شکل های مختلفی دارد، اما نکته مهم در اکثر این شرح ها شیوه قدمایی نگاه به حافظ یعنی تشریح بیت به بیت و ارجاع به گذشتگان مفسر با رویکردهای عموما تاریخی، عرفانی یا دینی است.

برنامه دولت بیدار رادیو فرهنگ، شیوه ای تازه در شرح حافظ با تلفیق حوزه روان شناسی مثبت و موفقیت با محتوای امیدبخش اشعار قدما را در پیش گرفته و با استقبال خوبی هم روبه رو شده است. رویا ولی زاده، تهیه کننده برنامه در این باره می گوید: شنوندگان رادیو فرهنگ افراد فرهیخته و ادب دوستی هستند که به طور حتم برنامه دولت بیدار که شرح انگیزشی غزلیات حافظ با سبک و روشی خاص به ویژه با نگاه تغییر مثبت بینش و نگرش به زندگی را دنبال می کند، می تواند برای آنها مفید باشد. وی ادامه داد: حضور کارشناسی دکتر ضیایی در این برنامه با توجه به تسلط ایشان به ادبیات کهن ایران، آگاهی از ارجاعات فرامتنی داخل غزل های حافظ و تطابق محتوای شعرها با مضامین امروزی و مسائلی که انسان امروزی با آن روبه روست باعث شده این برنامه برای نسل جوان هم جذابیت داشته باشد.

وحید ضیایی، مبدع و شارح این شیوه درباره ضرورت و هدف برنامه دولت بیدار گفت: از دو سال پیش که مجموعه سخنرانی ها در باره شرح انگیزشی غزلیات حافظ در مراکز مختلف انجام و در نهایت جلد اول کتاب شرح انگیزشی دیوان حافظ منتشر شد با عنایت جناب آقای رحمانیان این اثر به برنامه رادیویی تبدیل شد و دولت بیدار در رادیو فرهنگ به عنوان اولین برنامه با محوریت شرح انگیزشی اشار حافظ متولد شد و برنامه، شکل آن و طراحی اش برمبنای شعر درمانی است.

وی ادامه داد: گاهی شعر روایی و قصه است که از داستانک و حکایت ادبی استفاده می کنیم و در قالب قصه درمانی مطرح می شود که با توجه به شعر قصه و موسیقی درمانی می توانیم عنوان کلی هنر درمانی را به برنامه اطلاق کنیم که در اصل «دولت بیدار» یک نمونه عالی رسانه ای از کارکردی نو در ادبیات معاصر ماست که ریشه در حکمت فرهنگ ایرانی - اسلامی دارد.