فرهنگی اجتماعی صبح ایران
ISSN:
1735-3637
صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
مهدی گیوه کی
تلفن:
021-23004000
روابط عمومی: 021-22262142
دورنگار:
021-23004433
سایت اختصاصی:
jamejamdaily.ir
نشانی:
تهران، خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر ، پلاک 129 ، کدپستی: 1911618413
سامانه پیام کوتاه:
300011240
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-23004032
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/06