فرهنگی اجتماعی صبح ایران
ISSN:
1735-3637
صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
سید علیرضا شریفی
تلفن:
021-23004000
روابط عمومی: 021-22262142
دورنگار:
021-22226252
سایت اختصاصی:
jamejamdaily.ir
نشانی:
تهران، خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر ، پلاک 129
سامانه پیام کوتاه:
300011240
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-23004032
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/25