آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
فرهنگی
۶
نمایش روز

یک نمایش بی زمان

مریم شهبازی

 اسماعیل خلج «جمعه کشی» را از بی زمان ترین کارهای خود می داند، حتی وقتی برخی همکارانش بر او خرده گرفتند که چرا به سراغ بازاجرای نمایشنامه و کاری رفته که چهل وپنج سال قبل آن را به روی صحنه برده. برخی حتی پافراتر گذاشته و تاکید کردند که «اسماعیل خلج» حتما قادر به تالیف کار تازه ای نبوده! هرچند که این نمایشنامه نویس صاحب سبک که از قدیمی های عرصه های سینما، تئاتر و تلویزیون هم محسوب می شود گفته این طور نیست که از نوشتن نمایشنامه جدید ناتوان باشد بلکه این کار را انجام داده چراکه آن زمان جوانی سی ساله بوده و حالا مردی هفتاد وپنج ساله و همراه با تجربیاتی که از سال ها فعالیت در این عرصه کسب کرده. در این نمایش که تا سی ام مهر به میزبانی تماشاخانه«سنگلج» به روی صحنه می رود «محمود حسینی»، «علی خازنی، محمدرضا خسرویان»، «اسماعیل خلج»،«مسعود رحیم پور»، «افشین زارعی» و «علی فتحعلی» به ایفای نقش می پردازند. اما نکته قابل توجه درباره این نمایش این است که خلج بعد از سال ها دوباره به عرصه تئاتر بازگشته. ماجرای این نمایش در قهوه خانه ای در جنوب تهران می گذرد.

جمعه کشی

نویسنده و کارگردان: اسماعیل خلج

بازیگران: محمود حسینی، علی خازنی، اسماعیل خلج

زمان اجرا: 7 تا 30 مهر

مکان اجرا: تماشاخانه سنگلج