آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
صفحه آخر
۱۶
مجله روز

قلم ‎یاران

بیستمین شماره ماهنامه فرهنگی-اجتماعی قلم‎یاران، ویژه شهریور و مهر ماه سال جاری منتشر شد. پرونده ویژه این شماره که عکس جلد هم از همین پرونده است، درباره احسان نراقی با عنوان جامعه‎شناسی بومی و گفت وگویی منتشر نشده با او است .از دیگر مطالب این شماره می‎توان به گفت وگویی با نصرالله پورجوادی درباره نقش فرهنگی خاندان برمکیان، جستاری از مصطفی نصیری درباره نظریه ایرانشهری، پرونده ای درباره جهان عرب و اسلام سیاسی و پرونده ای درباره ژاک رانسیر فیلسوف معاصر فرانسوی و سینما اشاره کرد. مقاله‎ای از کاوه بهبهانی در نقد ترجمه‎های فله‎ای و گفت وگویی با دکتر محمد راسخ از دیگر مطالب این شماره قلم یاران است.