آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
ورزش
۴
گپ

حرف های تکواندوکار ایرانی که حالا برای صربستان مبارزه خواهد کرد

خدابخشی: رفتن من مثل بقیه نیست!

مهدی خدابخشی هم رفت. رفت تا با تغییر تابعیت زیر پرچم کشور صربستان مبارزه کند! او یک سالی می شد که به اردوی تیم های ملی دعوت نمی شد. البته خدابخشی مصدوم بود و ترجیح داد در این دوران به صربستان برود و در آنجا زندگی کند. اما ماجرا به همین سادگی ها نبود. یک پیوند عشقی با خبرنگاری صربستانی باعث شده بود خدابخشی به فکر مهاجرت بیفتد. خبرنگاری که مهندسی IT خوانده و حالا همسر تکواندوکار ایرانی است. ازدواجی که باعث شد صرب ها خیلی زود به مهدی تابعیت بدهند تا او از این پس با هوگوی کشور دیگری مبارزه کند، اما چرا خدابخشی این تصمیم را گرفت؟

از طریق یکی از دوستانش دقایقی با او حرف زدیم. او می گوید همه از جمله رئیس فدراسیون در جریان بودند و این طور نبوده که او یکدفعه تغییر تابعیت بدهد. خدابخشی می گوید: من با پولادگر جلسه داشتم و حرف هایم را به ایشان زدم. برای زندگی خودم برنامه ریزی کرده ام و پس از مطرح کردن حرف هایم با پولادگر و با رضایتی که از فدراسیون گرفتم این تصمیم عملی شد. ضمن این که طبق مکاتباتی هم که از طریق کمیته با فدراسیون جهانی داشتم، مشخص شد مشکلی پیش نخواهد آمد.

خدابخشی این را گفت و ادامه داد: بحث تغییر تابعیت این طور نیست که ملیتم را تغییر داده باشم. من تا آخرین روزی که نفس می کشم ایرانی هستم و ایرانی باقی خواهم ماند اما شرایط در تیم ملی،مصدومیت های خودم،وزنی که در آن ورزش می کنم و... باعث شد این تصمیم را بگیرم. نزدیک به یک سال است در صربستان زندگی می کنم و حالا تصمیم گرفته ام تکواندو را حرفه ای و در کنار همسرم ادامه بدهم. همسرم مسلمان است و از زندگی مشترک در کنار او خوشحالم.

خدابخشی در پایان گفت: من همیشه قلبم برای ایران می تپد و رفتنم مثل سایر ورزشکاران که پناهنده شدند نبود. همانطور که گفتم با آقای پولادگر که نگاه پدرانه ای داشت مشورت کردم و ایشان در این تصمیم خیلی من را کمک کرد. امیدوارم اتفاق های خوبی برای من، دوستانم و تکواندوکاران ایرانی بیفتد و بچه ها مدال های خوبی در تکواندو بگیرند.