آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۹
اقتصادی
۴
گپ

مدیر کل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران خبر داد: نرخ رشد اقتصادی بهار اعلام می شود

منصوره یزدانخواه
در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار، مصوب شد که مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی تولید و انتشارآمارهای رسمی کشور، نرخ تورم و رشد اقتصادی را تولید و منتشر کند. در این جلسه، با تاکید برحذف موازی کاری در تولید و انتشار آمار های رسمی مصوب شد، حساب های ملی تولید شده توسط بانک مرکزی، در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد. درحالی که بخش هایی از آمارهای تولید شده بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که نشان دهنده رشد 4 دهم درصدی بدون نفت اقتصاد ایران است، از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، ولی تاکنون گزارش کامل و جزئیات آن منتشر نشده است. به همین منظور گفت و گوی کوتاهی با خانم منصوره یزدانخواه مدیر کل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران انجام داده ایم.
کارشناسان اقتصادی و خبرنگاران در انتظار گزارش رسمی رشد اقتصادی هستند، آیا مرکز آمار تصمیمی برای انتشار آن ندارد؟

-بله درست است بزودی اعلام می شود.

مشکل کجاست؟ پس چرا اعلام نمی شود؟

-در انتظار گزارش نهایی بانک مرکزی هستیم.

چرا بانک مرکزی؟ مگر شما مرجع آماری نیستید؟

براساس مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی باید ماحصل محاسبات خود از نرخ رشد اقتصادی را به مرکز آمار ایران اعلام کند تا پس از یکسان سازی با گزارش مرکز آمار ایران براساس استانداردهای آماری نرخ رشد اقتصادی نهایی و منتشر شود.

با بانک مرکزی مکاتبه ای نداشتید؟

-بله داشتیم. تاکنون سه بار با بانک مرکزی مکاتبه شده است تا آمارها در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.

شما راسا نمی توانید گزارش کنید؟

-بله امکان پذیراست. درصورتی که آمارهای بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی فصل بهار به مرکز آمار ایران نرسد، این مرکز نسبت به انتشار این آمار اقدام خواهد کرد.

پس بزودی منتشر می شود؟

-بله! درصورتی که پاسخ این نامه ها دریافت نشود مرکز آمار ایران به وظیفه خود برای انتشار آمارهای نرخ رشد اقتصادی عمل خواهد کرد.