آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۱۱

بنگاه های اقتصادی کشور نباید رقابت منفی داشته باشند

اصفهان- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: ضمن ابراز خرسندی از تحقق 82 درصدی برنامه ها و اهداف فولاد مبارکه، علی رغم این که روند تولید در فولاد مبارکه حفظ شده و در برخی نواحی افزایش یافته، خوشبختانه برداشت آب زاینده رود روند کاهشی داشته است.

حمیدرضا عظیمیان تصریح کرد: امروز دشمنان با هدف قرار دادن بخش های مهم اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که بیشترین ظرفیت های اقتصادی کشور در آن است، سعی دارند اقتصاد ایران را از پویایی بازدارند.

وی اظهار داشت: باید توسعه به گونه ای باشد که بنگاه های اقتصادی کشور موجب رشد یکدیگر و در نهایت رشد اقتصادی کشور شوند، نه این که با رقابت منفی، قصد کنار زدن و منزوی کردن هم را داشته باشند. این آفت بزرگ درست همان چیزی است که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: نباید فراموش کرد که همه عوامل زنجیره معدن و صنایع معدنی و به طور کلی بنگاه های اقتصادی کشور در یک کشتی قرار دارد و نفع و ضرر یکی، نفع و ضرر همه است.

وی از خودکفا شدن در بخش معدن و دستیابی به دانش فنی طراحی و احداث کارخانه های فولادسازی، به عنوان دو راهکار اساسی برای خنثی سازی تحریم ها و تقویت بنیه اقتصادی شرکت و کشور یاد و تصریح کرد: ضروری است که شرکت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مستقیما به معدن دسترسی داشته باشد.

عظیمیان گفت: در فولاد مبارکه باید این توانایی و ظرفیت ایجاد شود که اگر در فروش محصولات با مشکل مواجه شدیم، بتوانیم با فروش تکنولوژی و دانش فنی طراحی و احداث کارخانه های فولادی برای ذی نفعان و کشور خلق ارزش کنیم.