آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

مریض بعدی!

گفت: یادت هست که در جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 نتانیاهو درباره فتنه گران و مدعیان اصلاحات گفته بود «آنها سرمایه بزرگ اسرائیل در داخل ایران هستند»؟!

گفتم: مگر این اعتراف نتانیاهو فراموش شدنی است؟ و مدعیان اصلاحات هم که اگر یک نفر در یک روستای پشت کوه علیه آنها حرفی می زد آسمان و زمین را به هم می دوختند و جواب می دادند، لام تا کام علیه نتانیاهو موضع نگرفتند و جرات تکذیب آن را نداشتند!

گفت: حالا دیروز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است، ایران با قطع اینترنت، سربازان ما را در این کشور خلع سلاح کرده است!

گفتم: پس بگو که چرا برخی از مدعیان اصلاحات و سلبریتی های در پیتی با بیانیه و توئیت از اراذل اجاره ای حمایت می کنند؟!

گفت: حالا چه کسی برای آنها تره خرد می کنه؟!

گفتم: یارو به دکتر گفت؛ آقای دکتر نمی دونم چرا هیچ کس به من اهمیت نمیده و منو تحویل نمی گیره؟! دکتر به منشی گفت؛ مریض بعدی!