آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
رسانه
۵
صندلی داغ

بهترین راه برای موفقیت

بهروز بقایی

آخرین کار جدی ام در تلویزیون همکاری با «خندوانه» بود که همچنان هرجا می روم صحبتش هست و همه می خواهند بدانند چه زمانی فصل جدیدش ساخته می شود. ذاتا فکر می کنم تلویزیون قابلیت دارد که باز هم برنامه های نو و مخاطب پسند برایش تولید شود و لازم هم نیست حتما از نمونه های موفق قبلی کپی کنیم.

مردم در همه ادوار نیاز به نشاط داشته اند و این نشاط اگر به صورت واقعی و با پرهیز از دروغگویی ایجاد شود یقین بدانید برنامه گل می کند. در ایجاد نشاط برای مخاطبان باید دور جلف بازی و هرز رفتن را بگیریم و به جایش از مولفه هایی بگوییم که در دل زندگی مردم جریان دارد.

سبک همه گیری که بعد از خندوانه رشد یافت یعنی این که مخاطب را به طور مستقیم همراه مجریان کنیم پیشتر هم در جنگ های تلویزیونی بود ولی خندوانه به شکل گسترده از این ویژگی استفاده کرد و باعث شد برنامه سازان بفهمند برای خنداندن مخاطب لازم نیست فقط برنامه های یک سویه تولید کنند.

خرسندم که میراث خندوانه رواج یافت و از عاقبت برنامه سازانی که همه هم و غم خود را بر کپی برداری می گذارند، می ترسم. هنوز، هم نویسنده توانا داریم و هم ایده پردازان متبحر، پس چرا برای تولید به سراغ اینها نمی رویم و فکر می کنیم با کپی کاری به مقصد می رسیم.

این که برنامه ای تولید شود که با نگاه طنازانه، ایرادهای برنامه های پیشین را محور کمدی کند ایرادی ندارد، ولی در این مسیر نباید به افراط بیفتیم و یک ایراد را آن قدر کش دهیم که به ابتذال بیفتد.

خودم بارها طرح هایی برای کار داشته ام و به رغم این که به تولید نرسیده اند آن قدر رویشان کار و ویرایش شان کرده ام که نگو و نپرس چون دلم می خواهد حتی اگر یک نفر آنها را بخواند لذت ببرد، چه برسد به این که بخواهد آنها را بسازد. این، بهترین راه است برای بالا رفتن ضریب موفقیت.