آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۲۰
حوادث
۱۲

دستگیری دزد پیچ های ریل

گروه حوادث :مرد تبهکار که با دزدیدن پیچ های ریل راه آهن با جان مردم بازی می کرد از سوی پلیس دستگیر شد. سرهنگ برزو تجاری- فرمانده انتظامی مهاباد - دراین باره گفت: این سارق اقدام به بازکردن پیچ اتصالات ریلی می کرد که در یک عملیات غافلگیرانه هنگام ارتکاب جرم دستگیر شد.

 متهم، پیچ ها را به عنوان ضایعات آهن به قیمت اندکی به فروش می رساند در حالی که قیمت نصب این تجهیزات بسیار قابل توجه است.

وی اضافه کرد: در سال های گذشته پدیده پیچ دزدی باعث خسارت های جبران ناپذیری به خطوط ریلی کشور شده و دلیل اصلی بسیاری از حوادث ناشی از خروج قطار از ریل، سرقت تجهیزات ریلی اعلام شده است.

فرمانده انتظامی مهاباد اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد دراین زمینه در خطوط ریلی این شهرستان از طریق سامانه 110 مراتب را به نیروی انتظامی گزارش دهند.