آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
جامعه
۱۳
شورا

حق شناس: آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 95 حذف شده است

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نسبت به حذف آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 95 انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، محمدجواد حق شناس در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: ضمن تبریک 12 آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که با شعار ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت برای رهبری امور، تصمیم گیری ها و تحقق توسعه پایدار مزین شده است، نکات ذیل را اعلام می کنم.او گفت: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت 10 تا 15 درصد جمعیت جوامع را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و ارزیابی می شود بین 800 هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت شهروندان تهرانی دارای معلولیت باشند.حق شناس با اشاره به اینکه آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 1395 حذف شده است، ادامه داد: در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت این افراد در تهران وجود ندارد! در شهر تهران جمعیتی معادل 115 هزار نفر دارای پرونده در بهزیستی هستند که این نشانگر اشکال جدی در شناسایی ابعاد مساله است. لذا لازم است، مرکز آمار در سرشماری سال 1400 این قصور غیرقابل قبول را جبران کند. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در همین رابطه لازم می دانم موارد ذیل را به مدیریت شهری تهران متذکر شوم. یکی از ضرورت های بستر سازی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه، افزایش دانش و آگاهی مردم نسبت به توانمندی ها و نحوه تعامل درست با این بخش از جامعه است. در این راستا طبق ماده 20 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، شهرداری ها موظف به پخش تیزرهای آموزشی در سالن های سینما و سایر امکانات رسانه ای بدون اخذ هزینه هستند.لذا به شهرداری تهران یادآور می شوم نسبت به تحقق این مهم و پیش بینی سازوکار نحوه استفاده افراد دارای معلولیت از سالن های سینمایی و امکانات رسانه ای شهرداری اقدام و نتیجه را به شورا ارایه کند.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تصریح کرد: طبق ماده 8 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، استفاده این افراد از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی، شهرداری ها و دهیاری های کشور رایگان است. در این خصوص مناسب است، شهرداری با قید فوریت پیشنهاد برنامه و بودجه ای متناسب را به شورا ارایه کند.او افزود: لازم است شهرداری ضمن گزارش اقدامات، اعتبارات لازم برای مناسب سازی این مراکز را پیش بینی و برنامه عملیاتی مشخصی را به شورا ارایه کند.حق شناس اظهار کرد: طبق ماده 19 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، این افراد از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف هستند. پیشنهاد می شود، شهرداری تهران ضمن ارایه گزارش تحقق این ماده، سازوکار لازم برای تامین اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالیانه طبق تبصره 2 ماده مذکور پیش بینی و به شورا ارایه کند.