آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۳
ورزشی
۱۱
نکته

واقعیت ها نمایان می شود

 این واقعیت که محمد رضا ساکت پست های مختلفی ازجمله ریاست سازمان تیم های ملی را به عهده دارد، مدت ها پنهان شده بود، اما رونمایی از واقعیت زمان زیادی نبرد. 

آن چه این روزها بیش از هر چیزی با آن مواجه هستیم، نمایان شدن واقعیت هایی است که مدت ها پنهان مانده بود. اکنون در فوتبال با داستان های تلخ و شیرین زیادی مواجه هستیم. تلخ این که فوتبال با چه روزهای سختی مواجه است و شیرین این که با مشخص شدن واقعیت ها، اصل ماجرا نمایان می شود. چگونه است که مدت ها گفته شد  ساکت به دلیل بازنشستگی پست های اجرایی و سازمانی را به عهده ندارد و حتی تاج تاکید کرده او رئیس سازمان تیم های ملی نیست، اما حالا شکوری تایید کرد که ساکت ریاست سازمان تیم های ملی را به عهده دارد. ریاستی که عملا بی قانونی است و با توجه به بازنشستگی ساکت، منع قانونی وجود دارد، اما حالا بی قانونی از زبان افراد همین سیستم بیان شده است. 

مسئله ای که رسانه ها بارها به آن اذعان داشتند اما فدراسیون فوتبال هر بار آن را تکذیب می کرد. آن چه این روزها بیش از هر چیزی نیازمند آن هستیم، بیان حقیقت است. 

بیان حقیقت به افکار عمومی که خواستار روشن شدن تمامی مسائل و شفافیت در جامعه هستند. امیدواریم مسئولان فدراسیون فوتبال خودشان تصمیم به بیان واقعیت ها بگیرند تا به یک باره دچار فراموشی نشوند و درشرایط خاص واقعیت را بگویند.