آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۵
صفحه آخر
۲۰
برعکس

مهاجر

علی رئوف

چند ماهی است با اوج گرفتن آشوب ها در منطقه، تب مهاجرت داغ تر از گذشته شده است. هر کس را می بینی از دوگانه رفتن و ماندن حرف می زند. با شروع فصل سرما، پرنده های مهاجر کوچ شان را شروع می کنند و به مناطق گرمسیرتر می روند. این روزها تهران، میزبان پرنده های مهاجری است که از سیبری به طرف ایران آمده اند و جریان زندگی شان را در آسمان تهران به هم می بافند. اگر از تشویش های مرکز شهر فاصله گرفتید و مسیرتان به دریاچه چیتگر خورد، به مهاجرانی که تهران را برای زندگی انتخاب کرده اند، نگاه و امید به زندگی را باور کنید؛ امید به ماندن و ساختن.