آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۵
اقتصادی
۷
داستان تیتر

روز ستایش کارآفرینان

136 سال پیش محمدحسین امین الضرب اتاق بازرگانی تهران را تاسیس کرد. طی 4 سال گذشته در پاسداشت از فعالیت های بخش خصوصی در روز تاسیس اتاق بازرگانی از کارآفرینان برتر کشور قدردانی می شود. ناطق نوری  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  به عنوان یکی از قدیمی ترین حامیان بخش خصوصی از صنعتگران برتر کشور در این روز قدردانی کرد.