آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
فرهنگ و هنر
۲۱

شب علی بلوکباشی برگزار شد

میراث پدر فولکلور ایران

دنیای اقتصاد : شب برای علی بلوکباشی به همت مجله بخارا در خانه اندیشمندان انسانی برگزار شد. در این مراسم کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با اشاره به اینکه بلوکباشی 33 سال است که در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی سمت مدیریت بخش مردم شناسی و فولکلور را بر عهده دارد ،گفت: می توانیم بلوکباشی را پدر فولکلور ایران بنامیم. وی 95 مقاله در این 33 سال نوشته و 130 مقاله بزرگ را ویرایش کرده است.

 با کمک او دانشنامه فرهنگ مردم نوشته شد، پروژه ای که در 10 جلد تدوین شده و اکنون 6 جلد آن منتشر شده است. این دانشنامه فرهنگ مردم ایران شاید در دنیا بی نظیر باشد زیرا تمام مدخل های مربوط به دانشنامه را به صورت الفبایی آورده ایم حتی در روسیه، آمریکا و اروپا نیز چنین دانشنامه ای وجود ندارد که به صورت الفبایی مطلق تمام مدخل ها از حنابندان گرفته تا عروسی و سفره نذری و عزاداری که با هویت ملی ما مرتبط است آمده و جاذبه بسیار زیادی دارد. نوش آفرین انصاری نیز به پیشینه آشنایی با بلوکباشی اشاره کرد و گفت: آذرماه 1342 برای نخستین بار با توران میرهادی دیدار کردم و افتخار آشنایی با وی نصیبم شد. آبان 1358 شورای کتاب کودک میزبانی جریانی بلندمدت به نام تدوین فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان به رهبری میرهادی را به عهده گرفت و نقش بلوکباشی در این فرهنگ نامه ستودنی است.  ناصرتکمیل همایون هم در این مراسم گفت: ظلم بزرگی که به بلوکباشی در این سال ها شد این بود که در دانشگاه های ایران تدریس نکرد و ما از این لحاظ ضرر کردیم اما اگر تدریس می کرد آیا فرصت می کرد که این همه کتاب بنویسد؟  سپس ناصر فکوهی گفت: مردم شناسی می تواند بگوید چرا همه زبان ها و فرهنگ ها ارزش دارند و چرا پر از معنا هستند. اکنون عطش قدرت و ثروت یا بهتر بگویم جنون قدرت و ثروت در حال بر باد دادن فرهنگ چندهزار ساله است. بعد از جنگ جهانی آلمان با خاک یکسان شد اما فرهنگ آن پایدار ماند. نجات یک جامعه در قدرت و ثروت نیست، بلکه در فرهنگ آن جامعه است. نقش بلوکباشی در زمینه فرهنگ بسیار کلیدی بوده است. در پایان این مراسم بلوکباشی به تاریخچه فعالیتش در حوزه مردم شناسی در ایران اشاره کرد و گفت همواره به سرزمین و فرهنگ ایران عشق داشتم. من هر چیزی که در این دنیا دارم عشق به فرهنگ مردم و فولکلور ایران بوده است. در پایان نشست نیز مستندی از فعالیت های علی بلوکباشی پخش شد و وی شمع کیک 84 سالگی اش را فوت کرد.