آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۵
جهان
۴

سنگ اندازی ایرلند در مسیر اجرای برگزیت

گروه جهان:  همزمان با آغاز شمارش معکوس اجرای برگزیت، نخست وزیر انگلیس در حالی با هدف بهبود روابط و اتحاد بیشتر با ایرلند شمالی به این منطقه سفر کرد که گفته می شود ایرلند می تواند انگلیس را به خاطر مسائل مرزی به دادگاه بکشاند.

به گزارش گاردین، «بوریس جانسون» در حالی دیروز عازم ایرلند شمالی شد که سران این کشور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغازی برای مناقشه های مرزی دانسته و انجام مقدمات آن را در ضرب الاجل 11 ماهه اتحادیه اروپا ممکن نمی دانند. دولت جانسون معتقد است که پس از اجرای برگزیت عبور از آب های ایرلند بدون هیچ نظارتی انجام خواهد شد اما دولت این کشور و اتحادیه اروپا بر حفظ حریم مرزی ایرلند شمالی تاکید داشته و آن را لازم الاجرا می دانند. بنابراین شرایط نشان می دهد آماده سازی برای این امر و ارتقای سیستم های کامپیوتری دست کم 5 سالی طول کشیده و بزودی امکانپذیر نخواهد بود. برگزیت، ایرلند شمالی را به بازاری مستقل در محدوده بریتانیا بدل می کند که تعرفه خاص، بازرسی فیزیکی و... باید توسط این کشور انجام شود که مقدمات آن زمانبر خواهد بود.