آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۲
شهرستان ها
۷

زمین خواری اراضی دولتی در بوشهر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری عامل زمین خواری 9 میلیارد و 350 میلیون ریالی شهرستان بوشهر خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا بازیاری، گفت: با اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته مبنی بر زمین خواری در اراضی دولتی و ملی در شهرستان بوشهر بخش «انگالی»، روستای «کره بند» توسط یک فرد سودجو این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از تحقیقات محسوس و نامحسوس و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی صحت خبر تایید شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: اظهارات و مدارک مورد نیاز مبنی بر مالکیت بر این اراضی از نماینده سازمان شاکی اخذ و با کارشناسی زمین های مورد نظر توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی مشخص شد بخشی از اراضی ملی به مساحت 179 هزار مترمربع به صورت غیرقانونی تصرف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان مربوطه ارزش زمین های آزاد شده 9 میلیارد و 359 میلیون ریال بوده است، عنوان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.