آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۶
اقتصادی
۹

رکورد تاریخی رشد بورس

عوامل تاثیرگذار پایداری رشد بورس

سینا سلیمانی

انتظاری که مردم عادی از بازار مالی دارند با انتظار متخصصان متفاوت است. معیارها و ملاک های رشد بازار مالی ممکن است با تحلیل ها و انتظار ما از بازار فاصله داشته باشد. بازار سرمایه همیشه بازاری پیرو است، به دنبال چند فاکتور اصلی رشد یا سقوط می کند.

نرخ ارز، تورم و نقدینگی 3 عامل تعیین کننده در نوسانات شاخص بورس هستند. حجم نقدینگی از دو عامل دیگر تاثیر بیشتری بر بازار بورس دارد. حجم نقدینگی با توجه به جذابیت بازارهای موازی بین آنها تقسیم می شود.

این حجم نقدینگی اگر خارج از سیستم بانکی جذابیتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد در بانک می ماند. اما اگر جذابیت بازارهای دیگر بیشتر باشد نقدینگی از سیستم بانکی خارج می شود و جذب بازارهای دیگر می شود.

بنابراین روند تغییرات بازار بورس با تغییرات این 3 عامل بررسی می شود تا مشخص شود روند تغییرات بازار منطقی است یا خیر. در دو سال اخیر افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی بر بازار بورس داشت.

رشد قیمت های جهانی و رشد حجم نقدینگی نیز بر بازار ارز موثر بود. رشد حجم نقدینگی در دو سال اخیر باعث شد که نرخ بازده سود سپرده بانکی جذابیتی برای سپرده گذاری نداشته باشد.

 به همین دلیل نقدینگی به سمت بازار پول و بازار موازی سوق پیدا کرد. تا وقتی این عوامل پایدار باشد و نرخ ارز روند صعودی داشته باشد، حجم نقدینگی افزایشی و نرخ سپرده بانکی بیشتر از 20 درصد نباشد نقدینگی به سمت بازار سرمایه می آید و این بازار به رشد خود ادامه می دهد.

اگر این سه عامل هم در سال آینده وجود داشته باشد، سال آینده نیز همین شرایط بر بازار سرمایه حاکم خواهد بود.

بازار سرمایه مانند هر کسب و کار دیگری از قوانین و اصولی پیروی می کند، مردم قبل از اینکه وارد این بازار شوند باید با اصول بازار سرمایه آشنا باشند یا اگر علم سرمایه گذاری مستقیم ندارند از نهادهای مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری یا مشاوران برای ورود به بورس و سبدگردانی کمک بگیرند.

مردم به هیچ عنوان در بازار سرمایه نباید رفتار هیجانی از خود نشان دهند و ریسک های غیرمنطقی را در بازار سرمایه انجام ندهند، بازار سرمایه مانند همه بازارهای دیگر سرمایه گذاری نیاز به هزینه زمانی برای کسب سود سرمایه گذار دارد.