آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
رسانه
۵
صندلی داغ

وجه اشتراک مسابقات ورزشی با سریال های موفق

رضا رخشان

یکی از پربیننده ترین بخش های تلویزیون و حتی رادیو بخشی است که به پخش زنده مسابقات ورزشی پرطرفدار مانند فوتبال و کشتی اختصاص دارد. در رادیو مجریان و گویندگان پیشکسوتی داریم که زحمت گزارش این مسابقات برای آنها که در حال رانندگی هستند یا دسترسی به تلویزیون ندارند را انجام می دهند ولی چنان که باید این گویندگان پیشکسوت دیده نمی شوند؛ بد نیست در قالب برنامه های گفت وگومحور فت و فراوانی که در تلویزیون داریم مجالی هم ایجاد شود برای معرفی این گویندگان.

من خودم به لحاظ درگیری های کاری زیاد نمی توانم سریال های تلویزیونی را به طور مداوم پیگیری کنم مگر آن که به صورت موردی بخواهم یک سریال را زیرنظر گیرم ولی مسابقات ورزشی را اغلب از تلویزیون و گاهی هم رادیو پیگیری می کنم و بارها هم شده که متوجه شده ام مخاطبان ایرانی هرچقدر هم که تشنه سریال های ماهواره ای باشند باز باکس ورزشی تلویزیون خودشان را از دست نمی دهند.

این رغبت مخاطبان به برنامه های زنده ورزشی می تواند توانمندی لازم برای جلب بیشتر مخاطب به سمت رسانه ملی باشد. باید دید مسابقات ورزشی چه دارد که مخاطبان این قدر طالب آن هستند؟ به غیر از جذابیت دیدنی یک مسابقه حساس آنچه این مسابقه را لذتبخش تر می کند، یک گزارش سرزنده و کاملا در خدمت جریان بازی است و البته که بحث های تخصصی حول این مسابقه می تواند بر جذابیت محصول ارائه شده بیفزاید.

پس ما با یک مجموعه از عوامل روبه روییم که باعث بالا رفتن میزان سرگرمی تماشای پخش زنده می شود. حالا بیاییم همین الگو را در تولید سریال به کار ببریم یعنی ببینیم اصلی ترین عنصر جذب مخاطب یک مسابقه فوتبال، هیجان ناشی از پیش بینی ناپذیری مسابقه است. درنظر بگیرید که همین الگو را برای نگارش یک سریال به کار گیریم تا چه حد می تواند مخاطب را جذب کند. ما نیاز به فیلمنامه هایی داریم که پیش بینی پذیر نباشند تا مخاطب در هر قسمت منتظر یک شگفتی باشد.

اگر به جایی برسیم که سریال هایمان به لحاظ داستانی این پیش بینی ناپذیری را داشته باشند، یقین بدانید با چیدمان درست عوامل تولید خواهیم توانست به محصولی برسیم که بدنه مخاطبان را راضی کند و مانع این شود که آنها به سمت ماهواره یا فضای مجازی و دیگر رسانه های موازی بروند.