آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۳
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

یادم نیست!

گفت: می گویند وقتی برجام اجرا شد ایران در اوج پرواز رفت!

گفتم: برجام مگر اجرا هم شد؟! تا آنجا که همه می دانند برجام فقط امضا شده ولی اجرا نشده!

گفت: پس از کجا می گویند بعد از اجرای برجام ایران پرواز کرد؟!

گفتم: شاید منظورشان این است که بعد از اجرای برجام، فعالیت هسته ای و دستاوردهای آن پر کشیده و پرواز کرده و رفته که رفته!

گفت: کاش فقط به یکی از دستاوردهای برجام اشاره می کردند! و بعد از افتخارات آن دم می زدند!

گفتم: شخصی برای یک عده می گفت، شما یادتان نمی آید که چه دوران طلایی و خوبی داشتیم! گفتند؛ خب شما از آن دوران طلایی بگویید! طرف گفت؛ متاسفانه من هم یادم نمی آید!