آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۷
سبک زندگی
۱۱
فرهنگ

موقرانه

پویا کمالی

آنچه  برای همه ما مهم است رفتار متشخص و مودبانه در حضور میهمانان است و به طور طبیعی در آداب و رسوم مربوط به ارتباطات اجتماعی نشانه ها و رسومی وجود دارد که انجام آنها موجب نشان دادن اهمیت ما به دیگران و احترام گذاشتن به آنهاست. بخشی از آسیب هایی که ما به ارتباطاتمان وارد می کنیم در برخی از موارد به صورت ناخواسته و از روی سوءتفاهم است. اینجا نکته هایی هست که حتما خواندن آنها می تواند مهم و پرکاربرد باشد. با خوشامدگویی در یک میهمانی شروع می کنیم. بر اساس آداب و رسوم اینطور رسم است که برای خوشامدگویی کلامی، مردها اول به خانم ها خوشامد می گویند، جوانترها به بزرگترها. اگر همه افراد در میهمانی با یکدیگر آشنا هستند در زمان دست دادن به یکدیگر تفاوتی در پیش دستی وجود ندارد اما شخصی که به عنوان غریبه به جمعی وارد می شود، دست خود را برای دست دادن به دیگران دراز می کند.

افراد بزرگتر به جوانترها دست می دهند. با این حال رئیس همیشه به همه دست می دهد. مردها قبل از دست دادن باید دستکش خود را درآورند.

باید در نظر داشته باشید زمانیکه نشسته اید و شخصی برای دست دادن به شما اقدام می کند احترام ایجاب می کند که شما هم بایستید و دست بدهید.

زمانیکه دست های شما خیس یا کثیف است یا چیز سنگینی حمل می کنید، بهتر است عذرخواهی کنید و دست ندهید، تا اینکه تلاش کنید تا به هر طریقی به مخاطب خود دست دهید. اغلب افراد دست دادن کوتاه تر را ترجیح می دهند. مراقب این موضوع باشید بخصوص اگر طرف مقابلتان در موقعیت برتر شغلی یا اجتماعی نسبت به شما، قرار دارد. اگر فرد دیگر بیش از پنج ثانیه دست خود را روی دست شما نگه دارد، مودبانه دست خود را بردارید. تماس چشمی و یک حالت خوشایند را حفظ کنید تا یک تعامل مثبت ایجاد شود.

مسلما در میهمانی ها همه افراد یکدیگر را نمی شناسند بنابراین در صورتیکه همراهان شما با فردی که شما نمی شناسید در حال صحبت هستند، شما هم باید به او سلام کنید. اگر شما به عنوان میزبان میهمان دعوت کرده اید بهتر است از توجه کردن به رادیو، تلویزیون، موبایل و کامپیوترتان دوری کنید این نشانه توجه کامل به میهمان و ارزش گذاشتن به اوست.

در ابتدای پذیرش میهمان ها، زمانیکه همه با هم سلام و احوالپرسی می کنند، اگر نوشیدنی سردی در دست دارید، آن را با دست چپ خود نگه دارید، تا دست راست شما هنگام دست دادن؛ مرطوب و سرد نباشد.