آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۷
اقتصادی
۹
کارآفرین

دانش بنیان ها را دریابید

کلیدهای گازی فشار قوی تولید می کند و خودش می گوید افزایش قیمت ارز به نفع تولید و تولیدکننده ها است اما مشکلاتی که وجود دارد اجازه نمی دهد تولید از فرصت ها بهره مند شود.

محمد باقر سوزنچی، کارآفرین در حوزه صنعت است و شرکت دانش بنیان او اکنون برای 100 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. او می گوید تعداد نیروی کار شرکت او از 400 نفر تا همین چند سال گذشته اکنون به 100 نفر تقلیل پیدا کرده که علت آن مشکلات واحد تولیدی او مانند دیگر واحدهای تولیدی کوچک است.

این کارآفرین واردات محصولات مشابه را چالش اصلی تولید و کارآفرینی نام می برد و می گوید: «وقتی یک محصول در داخل کشور تولید شد، واردات نوع خارجی آن ممنوع است. مخصوصا برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این قوانین باید سخت تر باشد اما به خاطر واردات معمولا حمایت از شرکت های دانش بنیان دور زده می شود. در حالی که شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم می توانند در اقتصاد پیشرو باشند. ویژگی دیگر شرکت های دانش بنیان اشتغالزایی برای جوانان است.جذب جوانان در این شرکت ها بسیار چشمگیر است. به همین دلیل شکست یا ورشکستگی شرکت ها برای آینده این جوانان آثار مخربی دارد.»مدیر این شرکت می گوید: «حمایتی که ما انتظارش را داریم این است که تولیدات ما خریداری شود. با وارد کردن مشابه خارجی تولید داخلی را روی دست تولیدکننده نگذارند. پرداخت وام یا تسهیلات خوب است اما اگر نتوانیم تولید خود را بفروشیم همین تسهیلات مشکل آفرین می شود چون توان بازپرداخت آن را نداریم.»