آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

توبه چه کسانی قابل قبول نیست؟

«برای کسانی که کارهای بد را (عالمانه) انجام می دهند، هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد، می گوید: الان توبه کردم، توبه نیست، و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند، اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.»