آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
شهرستان ها
۵

احسانی فرد عنوان کرد: ضرورت بازنگری واصلاح بیمه تکمیلی روستائیان ، عشایر و اقشار کم درآمد

دامغان- خبرنگار رسالت : دکترمهدی احسانی فرد استاد دانشگاه وفعال فرهنگی، اجتماعی گفت:به راستی جمعیت روستایی کشور با حدود 32 میلیون نفر جمعیت بخش عمده ای از مایحتاج کشور را تامین می کنند و انتظار دارند تا با تامین خواسته ها و رفع نیازهایشان در آرامش و آسایش به ادامه فعالیت و کسب درآمد بپردازندواین درحالی است که حمایت ازروستانشینان، حمایت مستقیم ازتولیدناخالص داخلی کشوراست. وی افزود: در همین رابطه بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یکی از درخواست ها و اولویت های اول آن هاست، هر چند صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 15 سال قبل و به دنبال مصوبه دولت محترم و در قالب برنامه چهارم توسعه تصویب شد و فعالیت آن در راستای عمل به ماده 3 قانون اساسی شروع شد، اما هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید به نتیجه رسد  و نقص قانونی دارد که باید در مجلس آینده اصلاح شود. این استاددانشگاه تصریح کرد: وقتی حدود 15 سال قبل موضوع ایجاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مطرح شد، مباحثی همچون، تقویت بیمه اجتماعی، بسط بیمه های خدماتی برای کشاورزان، ارائه برنامه های سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی کشاورزان، افزایش کارایی نیروی انسانی، پیشگیری مهاجرت از روستا به شهر و به کارگیری متدهای جدید کشاورزی از فعالیت های این صندوق تعریف شد  اما حالا معلوم می شود که این صندوق نتوانسته به تعهدات خود در قبال روستائیان و عشایر عمل کند.