آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
صفحه اول
۱

اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست از الحاق دره اردن به سرزمین های اشغالی خودداری کند