آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۸
صفحه آخر
۲۰

سخن روز

قال علی علیه السلام: به کسی که براو برتری داده شده ای بسیار بنگر، زیرا این کار یکی از انگیزه های شکرگزاری است.(به ضعیف تر از خودت بسیار نگاه کن که موجب شکرگزاری ات از خداوند می گردد)