آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۷
سیاسی
۲
یادداشت

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟!

دکتر حسن کربلایی

با وجود گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هستند کسانی که از خود یا دیگران می پرسند: «چرا باید در انتخابات شرکت کنیم»؟!

واقعیت این است که جز، نداشتن تقلای فکری برای جستن و یافتن پاسخ و تبلیغات مسموم رسانه های بیگانه در دامن زدن به پرسش یادشده بسیار موثر بوده است. به گمان من، ما هنوز نتوانسته ایم چنان فعالیت سیاسی و فرهنگی و رسانه ای کنیم که پرسش یادشده از اذهان زدوده شود. انقلاب اسلامی به عمر 2500 ساله شاهنشاهی در ایران پایان داد. 2500 سال مردم اراده ای در تعیین سرنوشت خود نداشتند. در تقابل با پادشاهان، افرادی متنفذ و جنگجو و قلدر می آمدند و بر اساس تعصبات شخصی و قبیله ای و قومی، حکومتی را کنار می زدند و تاج منحوس شاهی را خود بر سر می گذاشتند. در واقع مردم در آمدورفت حکومت ها نه تنها تاثیری نداشتند بلکه خود به دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از تغییر و تبدیل حکومت ها، بهایی گزاف پرداخت می کردند؛ مادی و جانی. در دهه 40 اما؛ حضرت امام خمینی (ره) نهضتی را به پا کردند که در سایه اسلام - این دین الهی - مردم سالاری و احترام به مردم جایگاه ویژه داشت. انقلاب اسلامی با مشارکت بی بدیل مردم در تاریخ ایران، به پیروزی رسید و مردم توانستند برای اولین بار در تاریخ کشورشان، به صورت آزادانه در انتخاباتی از پیش مهندسی نشده، شرکت کنند و سرنوشت خود و جامعه شان را  تعیین نمایند.  قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می کند که همه مردم با هم مساوی هستند و همه می توانند در اداره کشور سهیم باشند و این حق مردم است. اما کسانی یا شهروندانی هستند که از این حق خود استفاده نمی کنند! در این حالت؛ چه اتفاقی رخ می دهد و چه نتیجه ای حاصل می شود؟ 

اول؛ شرکت در انتخابات همان طور که حق است تکلیف هم هست. چرا که حق در برابر تکلیف است. اگر کسی به تکلیف خود عمل نکند و حق خود را رعایت ننماید، در واقع نسبت به خود و جامعه جفا کرده است. ترویج این نوع جفا، ترویج بی مسئولیتی  و بی مسئولیتی آفت جامعه پویاست!

دوم؛ هرقدر انتخابات پرشور و با میزان بالای مشارکت مردم برگزار شود، نشاط سیاسی جامعه افزایش می یابد. فراموش نکنیم نشاط سیاسی، آگاهی سیاسی و انتخابی درست را به دنبال دارد.

سوم؛ یک انتخابات با مشارکت بالا، نخبگان را برای نامزدی تصدی امور تشویق می کند و افراد غیرموثر را کنار می زند. 

چهارم؛ انتخابات با مشارکت بالای مردمی، به تعبیری قدرت چانه زنی را در تعاملات بین المللی بالا می برد زیرا مشروعیت و قدرت مردمی نظام سیاسی حاکم را به رخ جهانیان می کشد.با این وصف، «چرا باید در انتخابات شرکت نکرد؟» در واقع پرسش معمول برخی از مردم، باید با پرسش یادشده، تغییر یابد!