آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۸
اقتصادی
۸
بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی

رانت خواران 50 درصد توان ما را گرفته است

رئیس بانک مرکزی می گوید: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی، 50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.

 عبدالناصر همتی اظهارداشت: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.

به گزارش فارس به نقل رادیو اقتصاد، وی افزود: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. همتی از تلاش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اختلاس های داخلی خبر داد و افزود: با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی می شود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری به عمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.