آرشیو دو‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۸۱
ایران اندیشه
۱۳
یادداشت

چه وقت مشارکت سیاسی و اجتماعی در یک جامعه حداکثری می شود؟

راز محبوبیت و اسرار مقبولیت

حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد فقه سیاسی حوزه و دانشگاه)

1اصولا مشارکت سیاسی یا اجتماعی در هر نظامی تابع مبانی آن نظام است؛ به این معنا که آن نظام و ساختار سیاسی چقدر مشارکت پذیر است، چقدر تقاضا و اقتضای مشارکت دارد و چقدر مشارکت را از مردم طلب می کند.

در برخی از نظام ها همچون نظام های استبدادی و غیرانتخابی، توتالیتر و... مشارکت اجتماعی و سیاسی چندان موضوعیتی ندارد و اگر هم باشد بسیار حداقلی است. اما پایه و اساس برخی نظام ها بر مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم است و طبیعتا از آنان انتظار می رود که از سطح بالاتری از مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.

لذا در بحث از سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی در یک جامعه، نخست باید بررسی کرد که چقدر نظام و ساختار سیاسی آن جامعه، مشارکت پذیر و مشارکت طلب است و چقدر مردم را سهیم می کند؟

نکته دوم این است که در جامعه ما «مردم» پایه و اساس مشارکت هستند و نظام سیاسی ما، قائل به مردمسالاری دینی است. بر این اساس، طبیعتا مشارکت مردم نه تنها یک «حق» بلکه «تکلیف» هم تلقی می شود. به تعبیر دیگر، خود نظام و ساختار سیاسی هم مردم را به نوعی مکلف به مشارکت در فرآیند قانونگذاری، اجرای قوانین و مراقبت از نظام می داند حتی در فقه ما هم بر «مشارکت سیاسی» تاکید بسیار شده است.

نکته سوم اینکه در نظام اسلامی، مشارکت سیاسی و اجتماعی هم ذیل نظام عادل و هم ذیل نظام جائر (ستمگر) موضوعیت پیدا می کند؛ به این معنا که حتی در یک نظام ناحق نیز مردم مکلف به مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند تا نظام را به سمت بهبود و اصلاح سوق دهند. به عنوان مثال در نظام طاغوت، مشارکت سیاسی مردم موجب شد تا نظام بتدریج از جایگاه خود عقب بنشیند که در نهایت، مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، به انقلاب اسلامی ایران در سال 57 منجر شد.

اگر در نظام جائر، مشارکت سلبی و برای تقلیل قدرت نظام جائر است، در نظام عادل، مشارکت برای کارآمدسازی نظام دینی اعم از بهبود قوانین، اصلاح فرآیند امور، نظارت بر کارگزاران، تعیین کارگزاران و... است.

2 اما پرسش اصلی این است که آیا تراز مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در جامعه ما، از سطح مطلوبی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به این پرسش اساسی باید گفت واقعیت این است که در این 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، مثل تمام کشورهای جهان، فراز و نشیب های بسیار داشته است؛ برخی اوقات سطح مشارکت بالا و گاه پایین آمده است. لذا نمی توان یک قانون کلی گذاشت و طبق آن نتیجه گرفت که سطح مشارکت مردم ما به طور کلی کم یا زیاد است، بلکه این موضوع را می توان اینگونه مورد تحلیل قرار داد که در هر برهه زمانی چه سطح از مشارکت سیاسی و اجتماعی را داشته ایم؟ و متعاقب آن پرسید چرا در دوره هایی سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم حداکثری و در دوره هایی حداقلی شده است؟

واقعیت این است که در دوره هایی سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم حداکثری می شود که از یک طرف، اموری همچون باور مردم به تغییر، باور به کارگزاران و تاثیر آنان در تدبیر امور، امید به آینده و... افزایش پیدا کند و از طرف دیگر زمانی که در شرایطی خاص احساس تاثیرگذاری داشته باشند؛ به عنوان مثال زمانی که کشور مورد تهاجم دشمن قرار می گیرد یا در شرایطی که رقابت میان احزاب و جناح ها زیاد می شود. در این فضا، به طور معمول رویکرد مشارکتی در یک جامعه افزایش می یابد. در علم منطق گفته می شود «تبعیت نتیجه از اخس مقدمتین» است.

برای توضیح این مطلب اینگونه می توان مثال آورد: ماشینی را در نظر بگیرید که از نظر فنی عاری از هر گونه ایراد است اما وقتی یکی از لاستیک های آن پنچر می شود، در عمل ماشین نمی تواند حرکت کند. اما این بدان معنا نیست که ماشین خراب است بلکه ماشین تنها پنچر شده است. مشارکت سیاسی هم به همین نحو است گاه بخشی از بدنه نظام به مشکل برمی خورد اما این اشکال در بدنه، بدان معنا نیست که از اساس آن نظام، ناکارآمدی است. در این وضعیت تنها باید آن مشکل در بدنه را برطرف کرد؛ این اشکال گاه می تواند عدم اعتماد لازم به بخش هایی از نظام، گاه ناامیدی، گاه تاثیر و تاثر از فضاسازی های دشمن، گاه عدم رقابت جدی بین احزاب و گروه های سیاسی و... باشد که طبیعتا باید اینها را برطرف کرد تا در نهایت حضور و نمود مردم در مشارکت های سیاسی- اجتماعی قوی تر شود.

3 از آنجا که نظام بر پایه رای و نظر مردم شکل می گیرد، طبیعی است که هر گاه حضور و مشارکت مردم را داشته ایم فارغ از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد، ثبات و کارآمدی نظام تثبیت شده است. حتی اگر انتخاب مردم آنچنان که مطلوبشان هست، نتیجه بخش ظاهر نشود، اما چون این انتخاب را ناشی از تصمیم خود می دانند، پای این انتخاب می ایستند. به این اعتبار است که تاکید می شود باید موانع و مسائلی که سطح مشارکت مردم را پایین می آورد، برطرف کرد.

علی رغم فراز و نشیب هایی که ما در سطح و میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی شاهد بودیم به نظر می رسد که سطح مشارکت در ایران نسبت به کشورهای اطراف، تراز بالاتری را نشان می دهد؛ چرا که ما نسبت به کشورهای اطراف، یک فرآیند مطلوب تری را در بحث مشارکت اجتماعی طی کرده ایم. در نظام ما وقتی مردم تصمیم می گیرند، نظام هم بر اساس تصمیم آنان (توسط نمایندگان مجلس) عمل می کند تا آنجا که حتی می توان گفت «استقلال نظام» از قدرت های جهانی، خواست مردم و ملت ما بوده است و تنها یک تصمیم دولتی و حاکمیتی نبود.

اما پرسش دیگری که مطرح می شود این است که مردم از مشارکت سیاسی- اجتماعی چه چیزی را طلب می کنند و چه انتظاری دارند؟ طبیعتا اینکه اسلامیت نظام تضمین شود و سیاست استقلال از نظام سلطه را حفظ کنیم از خواسته های اساسی مردم است. اما مردم علاوه بر اینها، انتظار دارند در کنار این دو، رفاه و آرامش نسبی هم داشته باشند و آزادی های مشروط، منزلت و کرامت انسانی شان هم حفظ شود. اینها حداقل هایی است که جامعه ما توقع دارد و در واقع مطالبه این امور است که آنان را به مشارکت های سیاسی- اجتماعی ترغیب می کند و طبیعتا انتخاب هایشان هم در این راستا است.

آن چیزی که مردم را به مشارکت مشتاق تر می کند، از یک طرف، اخلاص مسئولان است؛ اینکه مردم احساس کنند مسئولان تعهد اجتماعی بالایی دارند، مسئولان مردم را درک می کنند و بر اساس فهم مردم و بر اساس واقعیت های جامعه عمل می کنند. از طرف دیگر، مردم احساس کنند که صاحب این نظام هستند و حرف ها و تصمیمات شان تاثیرگذار است. اگر این دو مولفه بدرستی محقق شود بی شک مشارکت سیاسی- اجتماعی در جامعه ما حداکثری خواهد شد.