آرشیو دو‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۸۱
تاریخ
۱۵
یاد

سالگرد تصویب اساسنامه شرکت شیلات ایران

پایان سیطره دریایی روس ها در شمال

مجید یوسفی (روزنامه نگار و پژوهشگر)

در کنار دیگر منابع زیرزمینی کشور که عمدتا در قرون گذشته مورد مطامع و غارت کشورهای استعمارگر می شد، بخش عمده ای از منابع دریایی کشور نیز همواره در همه اعصار گذشته مورد توجه قدرت های بزرگ بود. معمولا منابع دریایی در شمال کشور مورد تهاجم روس ها قرار می گرفت و منابع دریایی جنوب نیز کم و بیش در اختیار نیروهای انگلیس بود. این دست درازی ها معمولا در رقابت با هم انجام می گرفت و گاهی غارت یکی از این دو بخش، مبنایی برای غارت دیگری می شد. به همین جهت عمده صنایع و تحرکات اقتصادی کشور زیر نظر و با قدرت خارجی ها انجام می گرفت. در کنار معادن و جنگل های شمال کشور یکی از مهم ترین منابع طبیعی شمال ایران بهره برداری از محصولات دریایی شمال بود که از دوره صفویه با واسطه یا بدون واسطه در اختیار روس ها قرار می گرفت. اگرچه دوره هایی در مدیریت میرزا تقی خان امیرکبیر یا میرزاحسین خان سپهسالار بود اما در این مقاطع نیز یا زمان کوتاهی بود یا مجددا بواسطه تغییر و تحولاتی در دست روس ها قرار می گرفت.

اما از سال های سلطنت پهلوی، این دست به دست شدن ها و اعمال قدرت ها، تا حدی محدود و بواسطه اقتدار برخی مدیران کشور، اغلب پروژه ها و نهادهایی که در اختیار خارجی ها قرار داشت متوقف و با کمترین حاشیه و گرد و غبار سیاسی در کنترل ایرانی ها قرار گرفت. چه نهادهای آموزشی، چه نهادهای خدماتی و چه نهادهای بزرگ اقتصادی یکی پس از دیگری از ید اختیار خارجی ها درآمد و به ایرانی ها سپرده شد.

موضوع شیلات نیز کم و بیش به همین صورت در دستور کار قرار گرفت. اما بنا به ملاحظات سیاسی و بین المللی ایران نتوانست تمامی آن را در اختیار مدیریت خود قرار دهد و از یوغ و غارت روس ها درآورد. به همین جهت، پس از سال ها غارت و یغمای خانواده لیانازوف ها، این بار حکومت به لطایف الحیلی بهره برداری از این منابع عظیم دریایی را تحت یک شرکت مختلط، به طور مستقیم از طعمه روس ها درآورد. یکی از دلایل بارز این استراتژی و کوتاه کردن دست روس ها از منابع دریایی شمال کشور، وقوع جنگ جهانی اول بود که نگاه آنها را به نقاط دیگر کشور خودشان معطوف نمود. کمپانی شیلات ایران و شوروی از اواسط سال 1306 یعنی دو سال پس از حکومت رضاشاه تاسیس شد تا دست کم حجم منابع استخراج شده دریایی این دو کشور در کنترل مقامات ایرانی قرار گیرد. با این همه روس ها به انحای مختلف منابع دریایی این سوی آب را با انواع ترفندها به نفع خود برداشت می کردند. با وجود آن، مقامات ایرانی مطمئن بودند که جدا از برداشت ها و صیدهای غیراصولی، در صورتحساب ها و نیز شرکت های واسط برای بهره برداری از فرآورده های دریایی قطعا روس ها دست به تزویر و نیرنگ خواهند زد. به همین جهت بود که از اولین سال تاسیس شرکت مختلط شیلات ایران و شوروی، مقامات عالی ایران در صدد بودند که نظام مالی این شرکت تحت بررسی های دقیق و وارسی های حسابداری قرار گیرد.

براساس اسناد و مدارک مستندات موجود، بارها از سوی وزارت اقتصاد ملی به رئیس هیات مدیره کمپانی شیلات ایران و شوروی نامه ای وصول شد تا از کم و کیف حساب های مالی، گزارش مستندی به آن وزارتخانه ارائه شود. متون نامه ها اغلب با تاکید و ابرام و اصرار مقامات ایرانی برای حساب کشی از آنچه که در این کمپانی حاصل می شد، خود نشانه این بود که دولت ایران بناچار مجبور گردیده که همچنان شوروی ها را در این منابع عظیم طبیعی سهیم گرداند. زیرا دلیلی بر این همه تاکید و اضطرار در مکاتبات اداری و حساب کشی نبود و اساسا به همین جهت دولت دکتر محمد مصدق در اوج محبوبیت به صرافت افتاد تا پس از پایان ربع قرن (1306 -1331) استیلای شوروی بر منابع طبیعی شمال کشور، این یوغ و بهره کشی ظالمانه را از اختیار آنها سلب کند.سرانجام در11بهمن 1331 در سالی که دولت مصدق استراتژی اقتصاد بدون نفت را در دستور کار قرار داد، این قرارداد به پایان رسید و دولت ایران در برابر درخواست شوروی برای تجدید قرارداد سرسختانه ایستاد و به مردم شمال ایران این نوید را داد که شیلات شمال را ملی می کند. نخست وزیر در گفت وگو با ایوان سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، او را ازاین تصمیم آگاه کرد و گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی نخواهد داشت بلکه برپایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد...»

یک روز بعد در 12 بهمن مجلس شورای ملی با تاسیس سازمانی به نام شیلات ملی ایران موافقت و این شرکت زیر نظر وزارت دارایی قرار گرفت. چند روز بعد مردم شمالی کشور، شاهد برچیدن همه تابلوهای شرکت در شهرهایی چون بندرانزلی، رشت و لاهیجان بودند که روزگاری نفوذ و سیطره روس ها را به آنها گوشزد می کرد.