آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
معارف
۷
حکایت خوبان

غایت دین، تجلی مکارم اخلاق

در روایتی آمده است مردی به خدمت پیامبر اکرم(ص) مشرف شد و در مقابل آن حضرت ایستاد و پرسید: یا رسول الله! دین چیست؟ حضرت فرمود: «حسن خلق» پس به جانب راست آن حضرت آمد و دوباره پرسید یا رسول الله! دین چیست؟ حضرت فرمود: «حسن خلق» پس به جانب چپ آمد و همان سوال را تکرار کرد و همان جواب را شنید، پس در عقب آن حضرت ایستاد و باز همان را پرسید. حضرت به جانب او توجه نمود و به او خطاب کرد که آیا متوجه نمی شوی که دین خدا آن باشد که غضبناک نشوی و با خلق خدا درشتی نکنی؟