آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
معارف
۷
سلوک عارفانه

انتخاب کارکنان بر اساس رفاقت نه کارآمدی، کار شیطانی است

(بدان ای سالک راه خدا!) اگر چنانچه انسان دنبال این باشد که حالایی که من رئیس دولت هستم، بروم دنبال رفقایی که همراه من هستند، کارآمد باشند یا نباشند، به این کار نداشته باشد، بداند که این کار، کار شیطانی است.