آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۳
سیاسی
۲

اقبال شاکری ، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم: مرجع واحد منتخبان مردم در مجلس یازدهم فراکسیون نیروهای انقلاب است

گروه سیاسی: اقبال شاکری،منتخب مردم تهران، پردیس ، شمیرانات ، ری و اسلامشهر در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت فراکسیون اکثریت در این دوره از مجلس و حواشی ایجادشده در مورد انتخاب رئیس این قوه گفت: «اینکه رسانه ها چه می گویند و چه می نویسند، تاثیری بر تصمیم گیری ما ندارد و مرجع واحد پیگیری اتفاقات مجلس یازدهم، فراکسیون نیروهای انقلاب است. وحدت منتخبان مردم در این دوره، مجلسی قوی را رقم خواهد زد و نظر تمام منتخبان نیروهای انقلاب در همین فراکسیون مطرح می شود و فراکسیون سیاسی هم مسیر و خارج از فراکسیون اکثریت نیروهای انقلاب وجود ندارد.»

    منتخب مردم تهران، پردیس ، شمیرانات، ری و اسلامشهر در دوره یازدهم مجلس در مورد وضعیت فراکسیون اکثریت در این دوره از مجلس و حواشی ایجادشده در مورد انتخاب رئیس این قوه، به «رسالت» گفت: «مسیر اصلی انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم، رای گیری نمایندگان منتخب در فراکسیون اکثریت نیروی انقلاب است و تمام اتفاقات آینده در مجلس در این فراکسیون مشخص می شود و مرجع تمام نیروهای انقلابی این فراکسیون است.»وی افزود: «زمانی که تمام منتخبان نیروهای انقلاب دور یکدیگر جمع می شوند، به این معناست که وحدت و یکپارچگی بین آن ها وجود دارد. بنابراین زمانی که فراکسیون اکثریت تشکیل جلسه می دهد به این معناست که تفرقی بین نمایندگان وجود ندارد و گروه دیگری نخواهیم داشت.»

اقبال شاکری تاکید کرد: اکنون که فراکسیون اکثریت نیروهای انقلاب شکل گرفته است گروه سیاسی دیگری تشکیل نخواهد شد و خارج از آن گروهی نداریم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در مورد ریاست مجلس این دوره تشریح کرد: «در مورد ریاست مجلس نیز می توان گفت که ممکن است چند نفر این ظرفیت را در خود ببینند و به عنوان کسانی که می خواهند برای ریاست مجلس خدمتگزاری کنند در فرآیند انتخاب رئیس مجلس در فراکسیون اکثریت اقدام کنند. رای گیری ریاست مجلس در همین فراکسیون انجام می شود و کار جانبی دیگری نخواهیم داشت.»وی در مورد حواشی احتمالی موجود بین برخی منتخبان نیروی انقلاب، تشریح کرد: «ممکن است جلساتی به صورت جداگانه صورت گرفته باشد. اما مشمول کار اصلی نمایندگان منتخب و مجلس یازدهم نیست و کار اصلی در نشست فراکسیون اکثریت نیروهای انقلاب صورت می گیرد و تکلیف ریاست مشخص خواهد شد. بنابراین تمام منتخبان از تصمیمی که در این فراکسیون گرفته می شود حمایت می کنند.»شاکری در واکنش به اینکه برخی رسانه ها و جریانات سیاسی تلاش در تفرقه افکنی و مرور برخی اختلافات پیش از انتخابات و نهایی شدن لیست و تاثیر آن بر انتخاب رئیس مجلس دارند، می گوید: «در این مسئله دو منظر وجود دارد؛ یکی عملکرد رسانه هاست که چه می گویند و چه می نویسند اما این ها تاثیری بر تصمیم گیری ما ندارد و مرجع واحد پیگیری اتفاقات مجلس یازدهم، فراکسیون نیروهای انقلاب است. بنابراین گروه، تشکل و نشست خارج از فراکسیون وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت و تمام این نیروها در دل فراکسیون نیروهای انقلاب جای دارند و خودشان را نشان می دهند.»این نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:

«اگر نماینده ای نظر خاصی داشته باشد در رای گیری های فراکسیون مشخص می شود. بنابراین حواشی ایجادشده خارج از فراکسیون است و نشست ها و رای گیری در مورد ریاست و کمیسیون ها، وحدت یکپارچه را نشان می دهد.»شاکری در پایان افزود: «تنها نکته موردتوجه این است که باید بتوانیم از تمام ظرفیت های انقلابی مجلس به نحوی مطلوب استفاده کنیم تا به یاری خداوند، مجلسی قوی و ناظر داشته باشیم و امید است افرادی که ظرفیت های خود را برای ریاست مجلس عنوان کردند، اثرگذار واقع شوند.»