آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

تب کرونا در نظام بانکی

امیر جهانی

 تقریبا از دسامبر سال 2019 بحران کرونا تقریبا همه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از تولید، خرده فروشی و کالاهای مصرفی گرفته تا سرگرمی، ورزش و البته حمل ونقل، هر بخش با چالش های خاص خود روبه رو است. صنعت بانکداری نیز مانند بسیاری از بخش های دیگر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است و بانک ها در بسیاری از کشورهای جهان، مجبور به اتخاذ سیاست های جدید برای کاستن از تبعات همه گیری این ویروس شده اند.

گسترش این ویروس دولت ها را مجبور کرد، تا با اعمال قوانین سخت، مانع از ایجاد اجتماعات شده و ناگزیر از متوقف کردن فعالیت بنگاه های اقتصادی شدند. این امر آثار و تبعات متعددی به دنبال دارد. کارشناسان افزایش مطالبات غیر جاری، کاهش اعطای تسهیلات، افزایش زیان بانک ها را جزو مواردی می دانند که، سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد سال پیش رو، بانک ها و موسسات پولی کشور با شرایط دشواری روبه رو باشند و علاوه بر محدودیت های نفس گیر تحریم ها و تبعات ناشی از آن، اکنون کرونا نیز شرایط جدیدی ایجاد کرده که فرصت ها و تهدیدهایی را در دل خود دارد. در پرونده پیش رو به بررسی آثار این بیماری و سیاست های دولت ها بر نظام بانکی پرداخته ایم.